TAXman Profile

Biography:

My blogs

Податки та бізнес
Про податки в Україні
Num Posts: 255
Налоги и бизнес
О налогах в Украине
Num Posts: 163


My last comments


Comment for Упрощенная система. post in Налоги и бизнес blog

Ничего не будет. Суд просто предупреждает. Если будете регулярно не предоставлять - возможен штраф 85 грн.

Comment for Общая система. post in Налоги и бизнес blog

На общей системе уплачивается 15% налога от суммы чистого годового дохода. Вместе с тем, предпринимателю нужно ежеквартально уплачивать авансовые платежи в размере 25% годовой суммы налога, расчитанной исходя из доходов за предыдущий год (если это невозможно, нужно указать предполагаемый размер дохода). Расчет производит налоговый инспектор, аванс платят до 15 марта, до 15 мая, до 15 августа и до 15 ноября. Эти уплоченные суммы будут учтены при окончательном расчете налога за год. Нормативными документами не предусмотрена возможность не платить авансовые взносы из-за того, что деятельность не ведется. Но ст.17 Декрета №13-92 в случае существенного изменения сумм дохода предусматривает возможность пересчета сумм налога по срокам, которые еще не наступили. Поэтому рекомендуется уплатить аванс по первому сроку, подать декларацию за I-й квартал (чтобы было видно что деятельности нет) и заявление произвольной формы с просьбой произвести перерасчет оставшихся авансовых сумм. Пока не будет соответствующего решения налоговой, авансовые суммы нужно уплачивать, иначе будут применены финансовые санкции (пп.17.1.7 Закона №2181). Размер штрафа зависит от срока задержки - 10% от суммы аванса (задержка до 30 дней), 20% (до 90 дней), 50% (> 90). Будет насчитана и пеня. Окончательный расчет налога будет произведен после представления годовой декларации. Если сумма авансовых платежей будет больше начисленной суммы, то в месячный срок положен возврат излишне уплаченных сумм. Но обычно переплату засчитывают по вашему заявлению в счет будущих платежей.

Comment for Підприємство закривається. Порядок дій при ліквідації. post in Податки та бізнес blog

Протягом 10 днів з дня подачі заяви платник податків має скласти ліквідаційний баланс і подати його в податкову. При отриманні заяви від платника про зняття з обліку податкова у місячний термін приймає рішення про проведення документальної перевірки платника і в місячний термін така перевірка має бути завершена. До завершення документальної перевірки підприємство має закінчити всі операції, які можуть мати податкові наслідки, оскільки при наявності податкової заборгованості платник податків не може бути знятий з обліку. Що робити коли пройшло вже 5 місяців - ніде не описано. Можна звернутися із заявою до керівництва ДПІ і нагатати про себе. Останнім часом питання своєчасності зняття з обліку контролюється, тому вас повинні перевірити і надати довідку про відсутність заборгованості.

Comment for Підприємство закривається. Порядок дій при ліквідації. post in Податки та бізнес blog

Склад і кількість членів ліквідаційної комісії законодавством не визначено, тому рішення про ліквідацію власники підприємств приймають на власний розсуд. До складу комісії можуть входити засновники, представники керівництва підприємства, його працівники, незалежні спеціалісти. Бажана присутність головного бухгалтера або іншого спеціаліста з податків та обліку. Зазвичай до ліквідаційної комісії входять не менше ніж дві - три особи.

Comment for Створюємо приватне підприємство. post in Податки та бізнес blog

Якщо на підприємстві найманий працівник (в т.ч. і директор) буде отримувати зарплату меншу, законодавчо встановлений мінімум, то таке підприємство буде знаходитись під особливою увагою контролюючих органів в т.ч. податкової.

Comment for Налоговые социальные льготы post in Налоги и бизнес blog

Еслы вы до сих пор остались предпринимателем, хотя и деятельность отсутствует, то вам НСЛ не положена. Нужно официально сняться с госрегистрации.

Comment for Упрощенная система. post in Налоги и бизнес blog

Нет, нельзя. На фиксированном налоге работают плательщики рыночного сбора, т.е. место деятельности (торговли) - рынок.

Comment for Створюємо приватне підприємство. post in Податки та бізнес blog

При реєстрації і в питаннях оподаткування пільги для інвалідів не передбачені.

Comment for Створюємо приватне підприємство. post in Податки та бізнес blog

Засновник ПП може проживати в будь-якій області і приписка тут ролі не грає. Головне - яка буде зареєстрована юридична адреса, де буде офіс. Є випадки, коли орендована квартира є офісом. Але тут вже податкова може придертися - який вид діяльності, чи квартира перебуває в житловому фонді. Де юридична адреса - там і ПП буде братися на податковий облік, в ту ДПІ буде подаватися звітність.

 

Блоги

По обновлению:

Податки та бізнес
Про податки в Україні, обновлен 03.03.2017
Налоги и бизнес
О налогах в Украине, обновлен 02.12.2016
Жизнь с Ораклом
Записки для начинающих о СУБД Oracle, обновлен 29.05.2013
 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Микрофон
19 августа, 2 ответа
Сумочка
19 августа, 2 ответа
средства для рук
17 августа, 3 ответа