Минфин приказом от 18.08.2015 N 721 утвердил Порядок представления сообщений об открытии/закрытии счетов налогоплательщиков в банках и других финансовых учреждениях в контролирующие органы. Приказ вступил в силу из 25.11.2015. далее


Мінфін наказом від 18.08.2015 N 721 затвердив Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів. Наказ набрав чинності із 25.11.2015. далі


Соответственно статье 184 Налогового кодекса аннулирование регистрации налогоплательщика на добавленную стоимость проводится путем исключения из реестра налогоплательщиков и происходит в случае если: далее


Відповідно до статті 184 Податкового кодексу анулювання реєстрації платника податку на додану вартість проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо: далі


Применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности предоставляет юридическому лицу - субъекту хозяйствование ряд преимуществ:

Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності надає юридичній особі - суб'єкту господарювання низку переваг:

Из 16.10.2015 законодательством предусмотрена регистрация хозяйственной деятельности на протяжении 24 часов.

Тэги: Это интересно и полезно знать:

Комментариев нет


Із 16.10.2015 законодавством передбачена реєстрація господарської діяльності протягом 24 годин. далі


Из 1 января 2014 года было отменено свидетельство о регистрации плательщика НДС и обеспечено право плательщиков НДС получить извлечения из реестра плательщиков НДС(далее - Реестр) в контролирующих органах. Извлечение действует до внесения изменений в Реестр. далее


Із 1 січня 2014 року було відмінено свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та забезпечено право платників ПДВ отримати витяги із реєстру платників ПДВ (далі - Реєстр) в контролюючих органах. Витяг діє до внесення змін до Реєстру. далі 

Блоги

По обновлению:

Податки та бізнес
Про податки в Україні, обновлен 03.03.2017
Налоги и бизнес
О налогах в Украине, обновлен 02.12.2016
Жизнь с Ораклом
Записки для начинающих о СУБД Oracle, обновлен 29.05.2013
 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Микрофон
19 августа, 2 ответа
Сумочка
19 августа, 2 ответа
средства для рук
17 августа, 3 ответа